Služby

Fotenie

Fotenie komerčných aj súkromných akcií. Oslavy, svatby, športové, kultúrne podujatia, eventy, špecifické udalosti. Všetky fotografie sú graficky spracované. Výstup môžete dostať v papierovej podobe, zviazané v knihe, na CD (DVD) alebo ako html či ppt prezentáciu. Každý zákazník je osobnosť a má predstavu o tom aké fotografie sa mu páčia a ako by mal fotograf na mieste pôsobiť. Preferujem osobnú dohodu na podmienkach pred každou akciou.

Grafické práce

Svadobné, maturitné oznámenia. Reklamné, informačné letáky. Newslettre, bulletiny. Vizitky. Plagát. Booklety. V prípade potreby nafotím alebo dodám vlastné fotografie.

Web dizajn

Web prezentácie od jednoduchých statických stránok cez ľahko spravovateľné redakčné systémy až po špecifické web aplikácie. V prípade, že nemáte čas alebo chuť pracovať na materiáloch pre Váš web, vytvorím ich. Môžete využiť konzultačné služby, v rámci ktorých poradím, aké informácie je dobré na internete publikovať a aké nie, aká forma prezentácie je vhodná a účinná. Každá práca je originálna po grafickej stránke. Vystihne špecifiká vášho zamerania a bude sa odlišovať od konkurencie.

Informačno technologické služby

Ponúkam konzultácie, poradenstvo, analýzu a vyhotovenie riešenia. Mám bohaté skúsenosti s vedením projektov, analýzou, programovaním a správou informačných systémov. Podľa špecifických požiadaviek vytvorím jednoduchú aplikáciu alebo informačný systém. V prípade potreby zorganizujem tím odborníkov a vytvorím pre Vás komplexné riešenie. V prípade, že plánujete nákup alebo vývoj rozsiahleho informačného systému a nemáte k dispozícii vlastného odborníka na túto problematiku, pomôžem Vám vo fáze prípravy projektu, vyhľadávania dodávateľov, rozhodovania, prípravy a vyhodnotenia tendra, rokovania s dodávateľmi, prípravy zmluvy a pri rokovaniach o implementácii a následných službách. Za pomoci odborníka môžete ušetriť značné prostriedky. Pracoval som napríklad na projektoch SILC, REGSTAT, Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, Monitoring volieb (Štatistický úrad SR); ARIS (Úrad na ochranu osobných údajov SR); FLEMIS (Jacob Flemming); Malei Gross (Bencont Investments); FANIS (Fakultná nemocnica Bratislava) atď.

Peter Štít, Na Sihoti 1164/2, 02601 Dolný Kubín, pstit@pstit.sk, ++421-948-017474